Enerji Projelerine 2 Milyar Dolarlık Kredi Sağlanacak!

21.04.2024

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak için 2 milyar dolarlık bir girişimi onayladı. Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) programı adı altında gerçekleşecek olan bu girişimle Türkiye'nin yenilenebilir enerji altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Programın ilk aşamasında 15 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin eklenmesiyle yaklaşık 240 milyon metrik ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

Bu girişim, Türkiye'nin enerji sektöründe dönüşümünü hızlandırmayı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için temel adımlar atmayı amaçlıyor. Ayrıca, özel sermaye finansmanının da bu projeye çekilmesi planlanıyor ki bu da projenin etkisini ve kapsamını genişletecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dünya Bankası'nın bu girişimi, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini 2035'e kadar artırma hedefini desteklemekte ve ülkeye daha güvenli ve çevreci bir enerji sistemi oluşturma konusunda önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi, güneş enerjisi piyasasının genişletilmesi ve dağıtık bataryalı elektrik depolama uygulamalarının desteklenmesiyle yenilenebilir enerjinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.